kontakt@LasantaRehab.dk · Lasanta Rehab · Tlf. (+45) 2279 6070 · Copyright © 2011 Lasanta Rehab

Fokuseret Intensiv Genoptræning på Lanzarote

I samarbejde med Club La Santa tilbyder LaSantaRehab genoptræning for personer med en erhvervet hjerneskade. Genoptræningen starter et par måneder efter skaden når den hjerneskadet person er blevet selvhjulpen. Efter opholdet på Lanzarote vil patienten forsætte genoptræningen i samarbejde med det lokale genoptræningscenter via skype. 

 

I første omgang vil der blive gennemført et projekt, FIG,  med henblik på at dokumentere effekten af tilbudet. I løbet af 2012 forventes der at genoptræningen tilbydes regelmæssigt.